På Svenska

logovihreäPOLITIKERN KASVI

Mitt namn är Jyrki J.J. Kasvi, teknologie doktor och riksdagsledamot från Esbo, Nylands valkrets för det Gröna förbundet.  Jag föddes i Pyttis år 1964 och arbetade som forskare vid Tekniska Högskolan innan jag blev vald till riksdagen år 2003.

Jag började intressera mig för politik år 1994.  Jag hade iakttagit det finska samhället länge och inte tyckt om det jag sett.  De finska politikernas dumhet var bedrövande, men jag kunde inte erbjuda något alternativ.  Till slut måste jag välja: antingen hålla tyst eller göra någonting.

Varför Grön?

Ursprungligen blev jag år 1994 bekant med människor som grundat det nya partiet Nuorsuomalaset.  I kommunalvalen år 1996 blev jag vald till representant i Esbo stadsfullmäktige, men tre år senare då partiets verksamhet upphörde måste jag hitta en ny politisk hemvist.Valet var lätt eftersom jag redan hade samarbetat med de Gröna i många frågor.  Vi hade gemensamma värden:  tolerans och pluralism. Det jag inte kan tolerera är intolerans!De gröna har på sitt program omsorg om naturen, lokalt och globalt. Som forskare säger mig statistiken en hel del om vår planets tillstånd. Östersjöns botten är Europas största öken.  Övergödningen ger upphov till syrebrist. Temperaturstegringen orsakad av växthuseffekten smälter Grönlands istäcke och den arktiska tjälen, detta igen stör havsströmmarna i Atlanten, speciellt Golfströmmen.  Om denna avlänkas kommer genomsnittstemperaturen i Finland att sjunka med c:a sju grader.

Mina bevekelsegrunder

Jag är en hopplös romantiker och världsförbättrare, jag ifrågasätter det uppenbara och vill tillföra den politiska debatten nya tankar på basis av mina kunskaper och de perspektiv andra inte har.  Mina speciella intressen är IT-samhället, arbetslivskvalitet, universitetspolitik, egenföretagande, jämställdhet och tolerans.

  • IT-samhället:  Hur är det att leva i det finländska IT-samhället? Som föregångare kan vi inte lära av de fel andra nationer gjort. Hur skall vi överbrygga den digitala klyftan?  Hur skall vi värna om den enskildes integritet och samtidigt stoppa brottslighet på nätet?  Hur skall vi förena yttrandefrihet och intellektuell upp hovsrätt?
  • Arbetslivet:  Finländare mår inte bra på arbetet.  Förtidspensionering i form av invalidpension är det vanligaste skälet att i förtid lämna arbetslivet och oftast ligger till grund för besluten utbrändhet.
  • Universiteten:  Finländska barn visar mycket goda resultat i de internationella Pisa-studierna, men våra universitet klarar sig sämre i internationella jämförelser.  Vi måste se till att universiteten har tillräckliga resurser för förstklassig utbildning och studievägledning.  Det måste gå att studera på heltid utan att arbeta under terminerna eller ekonomiskt stöd från föräldrarna.
  • Egenföretagande:  Det är entreprenörerna som skapar de nya jobben.  Om vi vill tackla arbetslösheten måste vi sluta se ner på dem.  Entreprenörerna bör ha lika stor rätt till arbetslöshetsskydd och sjukpenning som alla anställda.

Internet politiker 1.0

Med hjälp av internet avgörs inte valresultatet av kampanjbudgetens storlek.  Internet kommer att vara den största omstörtningen av finsk demokrati sedan kvinnorna fick rösträtt år 1907.  På nätet är kandidaternas tankar och åsikter viktigare är sponsorernas givmildhet.I riksdagsvalet år 2003 var min nätverksbaserade kampanj den billigaste av allas som blev invalda: 6.500 euro.  Och detta bara åtta år efter min första internetkampanj år 1995.  Då fanns det bara lite över 100.000 internetanvändare i hela landet.

Jag tror på

  • lika möjligheter för alla
  • frihet och ansvar skall gå hand i hand
  • demokrati
  • det civila samhället
  • pluralism
  • tolerans

Kontaktuppgifter

Telefon: +358 9 423 3120
E-post: jyrki.kasvi_at_gmail.com