Selkokielinen vaaliohjelma

Kuka olen?

Olen Jyrki Kasvi, 55-vuotias kansanedustaja.
Koulutukseltani olen tekniikan tohtori.
Olen Vihreiden eduskuntaehdokas Uudellamaalla.

Minulle tärkeitä arvoja ovat
suvaitsevaisuus ja ihmisten yhdenvertaisuus.
Teen työtä avoimen yhteiskunnan
ja hyvän tulevaisuuden puolesta.

Tavoitteeni ovat:

  • yhdenvertaisuus, suvaitsevaisuus ja hyvä tulevaisuus
  • avoin yhteiskunta
  • hallittu digitalisaatio
  • ilmastonmuutoksen pysäyttäminen
  • yhtenäinen Euroopan unioni
  • hyvä vanhuus

Lue lisää minulle tärkeistä asioista
seuraavista kappaleista.

 

Avoin Suomi – avoin tieto

Suomi on avoin yhteiskunta.
Päätökset ovat julkisia, ja niitä voi arvostella vapaasti.

Avoimuutta pitää edelleen lisätä.
Valtion päätösten pitäisi olla julkisia.
Kunnat omistavat paljon yrityksiä,
myös niiden päätösten pitäisi olla julkisia.

Julkista pitäisi olla myös se tieto,
johon päätökset perustuvat.
Esimerkiksi päätös uudesta metrolinjasta
perustuu tietokoneella tehtyyn laskelmaan.
Jokaisen pitäisi päästä tutkimaan,
millaisia tietoja ja millaista tietokoneohjelmaa on käytetty.
Muuten päätöstä ei voi arvioida.

Avoin Suomi on avoin myös
uusille ajatuksille ja erilaisille ihmisille.
Kun ihmisiä tulee Suomeen töihin
ja opiskelemaan, Suomi uudistuu.

Teen työtä avoimen yhteiskunnan puolesta.

 

Digitalisaatio ratkaisee voittajat

Tietotekniikan kehitys eli digitalisaatio
muuttaa maailmaa nopeasti.
Tässä vauhdissa myös Suomen pitää pysyä mukana.

Digitalisaation avulla monet asiat
voidaan tehdä eri tavalla kuin ennen.
Sen vuoksi myös digitalisaatioon
liittyviä toimintatapoja ja lakeja
pitää uskaltaa uudistaa.

Esimerkiksi henkilötietojen käyttöä
sähköisissä palveluissa
säädellään nyt eri tavalla eri laeissa.
Kaikki nämä lait pitää sovittaa yhteen.

Robotit tekevät jo nyt suuren osan töistä,
tulevaisuudessa vielä enemmän.
Enää ei ole järkevää verottaa palkkaa.
Palkan sijasta pitää verottaa hyötyä, jota työ tuottaa.
Silloin on sama, onko työn tehnyt ihminen,
robotti vai tekoäly.

Suomessa digitalisaatiota hidastaa työvoiman puute.
Siksi tarvitaan lisää tietotekniikan opetusta ja tutkimusta.
Suomeen pitää houkutella  
tietotekniikan ammattilaisia myös ulkomailta.

Teen työtä hallitun digitalisaation puolesta.

 

Ilmastonmuutos muuttaa elämäämme

Ilmastonmuutos vaikuttaa meihin jokaiseen.
Se aiheuttaa tulvia, hirmumyrskyjä
ja muita luonnonkatastrofeja.
Se aiheuttaa sotia ja pakottaa
ihmisiä pakenemaan pois kodeistaan.
Jos ilmanmuutosta ei pysäytetä,
maapallolla on tulevaisuudessa isoja alueita,
joissa ei voi asua eikä viljellä maata.

Ilmastonmuutokseen vaikuttaa erityisesti
ilmakehän hiilidioksidi, jota ihmisen toiminta lisää.
Suomen pitää olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.
Se tarkoittaa, että hiilidioksidia pitää sitoa ilmasta
yhtä paljon kuin sitä päästetään ilmaan.
Päästöjen vähentäminen vaatii suuria muutoksia
liikenteeseen, asumiseen ja maankäyttöön.

Pelkkä päästöjen vähentäminen ei riitä.
Samalla pitää lisätä hiilinieluja,
jotka sitovat hiiltä ilmasta.
Metsät ja suot sitovat hyvin hiiltä.
Siksi metsien hakkuita pitää vähentää
ja ojitettuja soita muuttaa takaisin suoksi.

Suomessa pitää myös tutkia ja kehittää
uusia tapoja tuottaa ja käyttää energiaa.
Energiatekniikan osaajia tarvitaan
niin Suomessa kuin muualla maailmalla.

Teen työtä ilmastonmuutoksen pysäyttämisen puolesta.

 

Kaikki valtiot tarvitsevat kumppaneita

Valtiot ovat riippuvaisia toisistaan.
Yhden maan tapahtumat vaikuttavat muihin.
Jos esimerkiksi Venäjällä saadaan huono viljasato,
leivän hinta nousee myös Pohjois-Afrikassa.
Tämä synnyttää mellakoita.

Suomi on pieni maa.
On tärkeää, että voimme käydä kauppaa
muiden maiden kanssa.

Suomen pitää liittoutua niiden maiden kanssa,
joilla on samanlaiset arvot ja edut.
Vahva Euroopan unioni on Suomen etu.
Myös suurvaltojen on pakko kuunnella
yhtenäistä Euroopan unionia.

Teen työtä yhtenäisen Euroopan unionin puolesta.

 

Suomen väestö vanhenee

Suomen ja koko Euroopan väestö vanhenee
ja eläkeläisten määrä kasvaa.
Suurin osa nuorista asuu Aasian ja Afrikan maissa.

Suomen pitää varautua suomalaisten vanhenemiseen.
Kun työikäisiä on vähemmän,
työtä täytyy tehdä useampia vuosia kuin ennen.
Työntekijöitä pitää palkata myös ulkomailta.

Uusi tekniikka auttaa vanhusten hoidossa.

Esimerkiksi kotihoidossa voidaan käyttää
lääkeautomaatteja ja älykkäitä vuoteita.
Kun tekniikka otetaan avuksi,
hoitajalla on enemmän aikaa vanhukselle.

Teen työtä hyvän vanhuuden puolesta.