Vaaliohjelma

Kuka Jyrki Kasvi? VihreaKasvi

Olen 55-vuotias tekniikan tohtori, kansanedustaja ja Espoon kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, Aiemmin olen toiminut mm. tutkimus- ja kehittämisjohtajana, tutkijana ja peliarvostelijana. Minulle tärkeitä arvoja ovat vapaamielisyys, suvaitsevaisuus ja yhdenvertaisuus.

Olen ehdolla eduskuntaan, koska maailmani ei ole koskaan valmis. On vaikea kuvitella, että kääntyisin koskaan konservatiiviksi, puolustamaan mennyttä tulevaa vastaan.

Avoin Suomi – Avoin tieto

Suomi on avoimuuden mallimaa, päätökset ovat julkisia ja vapaasti arvioitavissa. Parantamisen varaa on kuitenkin edelleen, esimerkiksi julkisuuslaki on ulotettava myös valtion ja kuntien yhtiöihin.

Kun tietotekniikan merkitys päätöksenteossa kasvaa, myös julkishallinnon algoritmien ja tekoälyjen on oltava avoimia. Esimerkiksi päätös uudesta metrosta perustuu simulaatioihin linjan vaikutuksista. Jotta päätöstä voi kritisoida, simulaatiomallien ja niille syötetyn datan on oltava avoimesti arvioitavissa.

Avoin Suomi on avoin uusille ajatuksille ja erilaisille ihmisille. Uutta syntyy, kun erilaiset ihmiset ja ajatukset kohtaavat. Avoin Suomi uudistuu kannustamalla ihmisiä tulemaan Suomeen töihin ja opiskelemaan.

Suomen tulevaisuuden määrittelee neljä muutosvoimaa, megatrendiä: ilmastonmuutos, digitalisaatio, globalisaatio ja ikärakenteen muutos. Kaikki neljä vaativat meiltä rohkeita poliittisia päätöksiä.

Digitalisaatio ratkaisee voittajat

Tietotekniikan kehitys muuttaa maailmaa yhä nopeammin. Digitalisaatio ratkaisee, mitkä maat ovat 2030-luvun johtavia valtioita. Suomen historia menestyneenä teollisuusmaana ei takaa mitään.

Digitalisaatio tarkoittaa uusia, tekniikan mahdollistamia toimintatapoja ja liiketoimintamalleja. Vanhat rakenteet ja säädökset jarruttavat muutosta, ja niitä on uskallettava purkaa. Esimerkiksi henkilötietojen käsittelyä säädellään useissa ristiriitaisissa laeissa, jotka on perattava toimivaksi kokonaisuudeksi.

Digitalisaatio edellyttää radikaaleja muutoksia kautta yhteiskunnan. Esimerkiksi, kun robotit ja tekoälyt tuottavat yhä suuremman osan lisäarvosta, verotuksessa on siirryttävä työn verotuksesta lisäarvon verotukseen.

Suomen kehitystä jarruttaa kymmenien tuhansien digitalisaatio-osaajien puute. Suomen on investoitava alan tutkimukseen ja opetukseen sekä houkuteltava osaajia ulkomailta.

Ilmastonmuutos muuttaa koko elämäntapamme

Ilmastonmuutos on meidän sivilisaatiomme kohtalonkysymys. Suuri osa maapallosta uhkaa muuttua elinkelvottomaksi. Tuloksena on luonnonkatastrofeja, pakolaisia ja konflikteja.

Suomen on oltava hiilineutraali vuonna 2030. Ilmastopäästöjen lopettaminen vaatii meiltä radikaaleja muutoksia mm. liikenteeseen, asumiseen ja maankäyttöön. Pelkkä päästöjen leikkaaminen ei riitä, lisäksi on kasvatettava hiilinieluja esimerkiksi ojitettuja soita ennallistamalla.

Suomen on oltava energiatekniikan tutkimuksen ja kehityksen edelläkävijä. Energiaosaamiselle riittää maailman ilmastotalkoissa kysyntää.

Globalisaatiossa tarvitaan kumppaneita

Elämme keskinäisriippuvaisessa maailmassa. Kun Keski-Venäjä kärsii kuivuudesta, leivän hinta nousee Pohjois-Afrikassa, ja nälkäiset ihmiset mellakoivat.

Globaaleilla areenoilla Suomi on pieni peluri. Olemme riippuvaisia tuonnista ja elämme viennistä. Suomen tulee liittoutua samat arvot ja intressit jakavien maiden kanssa. Vahva EU on Suomen etu. Yhtenäistä Unionia suurvaltojenkin on pakko kuunnella.

Maailman ikärakenne kääntyy

Kehittyneiden maiden suuret ikäluokat eläköityvät, ja kehittyvien maiden suuret ikäluokat tulevat työmarkkinoille. Maailman painopiste siirtyy harmaantuvasta lännestä Aasiaan ja Afrikkaan.

Suomen on varauduttava väestön ikääntymiseen. Tämä tarkoittaa mm. työurien pidentämistä, työvoiman rekrytointia ulkomailta sekä hoivatyön tukemista uudella tekniikalla. Lääkeannosteluautomaatit, puettavat sensorit ym. vapauttavat kotisairaanhoitajat auton ratista potilaiden luokse.

Tule mukaan tukemaan vaalityötä!

Jos haluat esittämieni ajatusten kantavan eduskuntaan asti, voit äänestämisen lisäksi esimerkiksi tehdä pienen lahjoituksen vaalikassaani, tai liittyä mukaan tukiryhmääni (lähetä vaikka sähköpostia: jyrki.kasvi@gmail.com. Kaikki apu on tarpeen ja tervetullutta!

Äänelläsi TEHDÄÄN rohkeasti avoin Suomi!

 Nyt jos koskaan

Vaakalogo30x150px_b

0 comments on “Vaaliohjelma
2 Pings/Trackbacks for "Vaaliohjelma"
  1. […] Kasvi on jälleen ehdolla Uudellamaalla. Minä olen ehdolla Helsingissä. Muita hyviä ehdokkaita löytyy muun muassa Tieteen […]