Myös poliisin salaiset pakkokeinot tarvitsevat valvontaviranomaisen

Vaaliblogi 1

Eduskunnassa on keskusteltu pitkään ja perusteellisesti tiedustelulaeista ja tiedustelun valvonnasta.

Tiedustelutoiminnassa voidaan joutua loukkaamaan ihmisten perusoikeuksia kuten yksityisyyden suojaa, toki vasta tuomioistuimen hyväksyttyä tiedusteluviranomaisen perustellun hakemuksen. Siksi tiedusteluviranomaisia valvomaan perustetaan uusi viranomainen, tiedusteluvalvontavaltuutettu, jolla on laajat tiedonsaantioikeudet, ja joka voi jopa määrätä Suojelupoliisin tai sotilastiedustelun keskeyttämään laittomaksi katsomansa tiedusteluoperaation.


Kircher, A., “Phonurgia nova…”, eavesdropping

Suurin osa tiedustelussa käsitellyistä tiedustelumenetelmistä on samoja kuin poliisin salaiset pakkokeinot: telekuuntelua, peitetoimintaa, paikkatiedustelua, … Molemmille on yhteistä se, että niiden käyttöön tarvitaan käräjäoikeuden lupa. Poliisin salaisten pakkokeinojen käyttöä ei kuitenkaan valvo riippumaton viranomainen, vaikka ne yhtä lailla loukkaavat ihmisten perusoikeuksia.

Valvontaviranomaisen puute kävi ilmeiseksi vuonna 2014, kun Helsingin Sanomat uutisoi poliisin saaneen telekuunteluoikeuksia heppoisin perustein. Jos ulkopuolinen viranomainen olisi seurannut käräjoikeuden päätöksiä ja niiden toimeenpanoa, hänen olisi virkansa puitteissa ollut pakko puuttua tilanteeseen.

Viimeistään Jari Aarnion “luovan poliisityön” paljastuminen ja poliisijohdon kykenemättömyys puuttua tilanteeseen ovat osoittaneet, että pelkkä omavalvonta ja esimiesvalvonta eivät riitä. Salaisten pakkokeinojen käyttöä valvomaan tarvitaan oma valvontaviranomaisensa, pakkokeinovalvontavaltuutettu.


Tämä on ensimmäinen eduskuntavaaliteemojani käsittelevän blogi-sarjan osa. Toivon, että nämä avaavat arvojani ja poliittisia tavoitteitani. Blogien aiheet saattavat olla poliittisesti pieniä, mutta jääneet vaivaamaan.

Jos haluat tukea vaalityötäni, voit liittyä tukiryhmääni, tekemistä riittää!. Voit myös tehdä pienlajoituksen vaalikassaani.

Tagged with:
One comment on “Myös poliisin salaiset pakkokeinot tarvitsevat valvontaviranomaisen
  1. anonyymi says:

    Toivottavasti valvontaviranomaisen tehtävään löytyy parempia ehdokkaita kuin valitettavan hampaattomiksi tietosuojavaltuutetuiksemme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.