Itsenäisyyspäivän juhlapuhe 100-vuotiaalle Suomelle

Arvoisat sotaveteraanit ja lotat

Hyvä juhlaväki,

Me juhlimme tänään Suomen satavuotiasta itsenäisyyttä. Ja muistamme niitä uhrauksia, joita meitä edeltäneet sukupolvet ovat meidän itsenäisyytemme puolesta joutuneet tekemään.

Ärade krigsveteraner och lottor

Bästa festpublik,

Vi firar idag hundra år av Finlands självständighet. Och vi minns de gångna generationernas uppoffringar för vår självständighet.

Honored veterans of war and lottas

Ladies and gentlemen

Today we celebrate the centennial of independent Finland. And we remember the sacrifices past generations had to make for our independence.

Itsenäisen Suomen tarina, on uskomaton kaari kansallisesta tragediasta kansainväliseen menestykseen.

Sata vuotta sitten Suomen suuriruhtinaskunta oli pieni, syrjäinen kehitysmaa, jonka yhteiskuntaa sortokaudet, poliittiset levottomuudet ja väkivalta murensivat. Kansakunta oli jakautunut.

Kun emämaa Venäjää repi kaksi vallankumousta yhdeksän kuukauden välein, seurasi Suomessa työttömyyttä ja elintarvikepula, jotka ruokkivat entisestään eripuraa.

Suhde venäjään kytkeytyi niin porvariston kuin työläistenkin valtapoliittisiin tavoitteisiin. Silti itsenäistymistä kannatettiin molemmissa ryhmissä.

Itsenäisyys toteutui eduskunnan julistuksella kuudes joulukuuta, ja bolsevikkien hallitseman Venäjän ja muiden maiden tunnistuksilla tammikuussa. Suomi irtautui luhistuvasta suurvallasta itsenäiseksi valtioksi.

Mutta Suomen itsenäistymisen olosuhteet … olivat pohjana … myös itsenäisen Suomen historian suurimmalle tragedialle. Vain kaksi kuukautta itsenäistymisjulistuksensa jälkeen Suomi oli sisällissodassa, josta tuli jälkinäytöksineen Euroopan historian verisin.

Silti, vain runsaat 20 vuotta myöhemmin suomalaiset kykenivät ylittämään erimielisyytensä ja puolustamaan talvi- ja jatkosodassa sekä Lapin sodassa yhdessä Suomen itsenäisyyttä.

Nevertheless, only 20 years after the civil war, Finns could overcome the rift and defend Finland’s independence in the winter war, the continuation war and the Lapland war.

Arvoisa juhlaväki

Itsenäisyyspäivänä on tapana muistaa sotavuosia, kun suurimmat uhrit annettiin. Emme kuitenkaan saa unohtaa rauhan vuosia, jolloin luotiin se perusta, jolla itsenäisyyttä puolustettiin.

På självständighetsdagen brukar vi minnas krigsåren, när uppoffringarna var störst. Vi får dock inte glömma fredsåren, då den grund lades med vilken självständigheten försvarades.

Vaikka sisällissota oli jakanut suomalaiset kahteen vihamieliseen leiriin, sodan loputtua alettiin etsiä kompromisseja, ja kansallinen eheytyminen alkoi. Esimerkiksi, jo 1918-19 säädettiin torpparilaki, joka antoi torppareille, mäkitupalaisille ja lampuodeille oikeuden lunastaa vuokratilansa. Suomen ensimmäinen presidentti Ståhlberg armahti vangittuja punaisia ja palautti kansalaisuuden 40 000 sen menettäneelle. Ja jo vuonna 1926 itsenäinen Suomi sai ensimmäisen sosialidemokraattisen pääministerinsä, Väinö Tannerin.

Kyky yhteistyöhön erimielisyyksistä huolimatta on yksi niistä vahvuuksista, joiden varassa Suomi on selvinnyt vaikeista vuosista… ja menestynyt hyvinä vuosina.

The ability to cooperate despite disagreement is one of the strengths that has helped Finland to survive and succeed through the difficult years as well as the good years.

Vuonna 1940 tammikuun kihlaus toi työmarkkinaosapuolet samaan neuvottelupöytään.

1977 Korpilampi-seminaari loi Suomeen talouspoliittisen konsensuksen.

1990-luvun lama kokosi poliittiset puolueet sateenkaarihallituksiksi.

Meidän kannattaa muistaa näitä edellisten sukupolvien päättäjiä, kun pohdimme, miten vastaamme Suomen tuleviin haasteisiin. Näemmekö vastustajissamme vihollisen, vai erimielisyyksistämme huolimatta, kumppanin?

Jos meillä suomalaisilla on jokin opetus sotien repimälle maailmalle antaa, niin se on tämä. Mikään viha ei ole niin syvä, ettei sen yli voi rakentaa siltaa, kunhan molemmilla rannoilla on siihen tahtoa … ja malttia.

If we Finns have something to teach a world torn apart by war, it is this. No hate is too wide to be bridged, if there only is will on both sides … and patience.

Hyvät kuulijat

Tänään on helppo olla ylpeä suomalaisuudestaan. 100-vuotias Suomi komeilee kansainvälisten tilastojen kärkisijoilla.

Tämä ei tietenkään tarkoita, ettei meillä olisi parantamisen varaa. Leipäjonot, lukutaidottomat pojat ja mielenterveyspalveluiden jonot kertovat, että suomalaiseen hyvinvointiin mahtuu myös pahoinvointia.

Eikä historiakaan ole loppunut, päinvastoin.

Tutkijat ennakoivat, että maailma muuttuu seuraavien 20 vuoden kuluessa yhtä paljon, kuin aiempien 200 vuoden aikana yhteensä.

Ilmastonmuutos alkaa pian tuntua koko voimallaan myös Suomessa.

Robotit ja tekoälyt muuttavat työelämää yhtä paljon kuin höyry ja sähkö aikoinaan.

Teollisuusmaiden suuret ikäluokat harmaantuvat ja kehittyvien maiden suuret ikäluokat aikuistuvat.

Meillä suomalaisilla on näissä murroksissa etulyöntiasema, sillä suomalaiset ovat keskimäärin hyvin koulutettuja, ja koulutus antaa parhaat eväät menestyä nopeasti muuttuvassa maailmassa.

Osaaminen – on meidän tärkein kansallinen voimavaramme. Siksi koulutuksen saatavuus ja laatu esiopetuksesta tohtorikoulutukseen on niin tärkeää. Olkoon se meidän sukupolvemme lahja 100-vuotiaalle Suomelle.

Våra kunskaper är vår viktigaste nationella resurs. Därför är tillgången till utbildning av hög kvalitet så viktig. Låt denna vara vår generations gåva till det självständiga Finland.

Our knowledge is our most important national resource. That is why access and quality of education are so important. Let this be our generation’s gift to Finland.

Hyvä juhlaväki

Tämä on ainutlaatuinen päivä Suomen historiassa. Itsenäisyyspäivä, johon tulevia itsenäisyyspäiviä verrataan. Juhlikaamme siis paitsi Suomen 100-vuotiasta historiaa, myös Suomen tulevaisuutta.

Det här är en unik dag i Finlands historia. Låt oss alltså inte endast fira det självständiga Finlands historia, utan även dess framtid.

This is a unique day in Finland’s history. Let us together praise past generations, those who have built and defended independence for us. Let us put our faith in future generations. May they also find mutual trust when they really need it.

Kiittäkäämme menneitä sukupolvia, jotka ovat itsenäisyyden meille rakentaneet ja sitä puolustaneet. Luottakaamme tuleviin sukupolviin, että myös he löytävät keskinäisen luottamuksen, kun sitä eniten tarvitaan.

Happy Independence Day!

Trevlig självständighetsdag!

Hyvää itsenäisyyspäivää!

Tagged with: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.