Epäluottamuslauseautomaatti

Eduskunnan välikysymys ei ole mikään tuunattu peliautomaatti, johon laitetaan kysymys sisään, vedetään kahvasta ja saadaan aina sama tulos: Kaikki oppositiopuolueiden kansanedustajat äänestävät hallituksen luottamusta vastaan ja päinvastoin.

Viikonloppuna meitä Vihreitä (ja RKP:a ja Kristillisdemokraatteja) on kurmuutettu siitä, ettemme viime perjantaina äänestäneet SDP:n ja Vasemmistoliiton rinnalla liikenne- ja viestintäministeri Bernerille epäluottamusta, vaan äänestimme pääasiassa tyhjää, yhden äänestäessä luottamuksen puolesta.

Politiikassa on tunnetusti tärkeää, miltä asiat näyttävät, mutta vielä tärkeämpää on se, miten asiat oikeasti ovat. Jos sen unohtaa, sortuu populismiin asioiden kustannuksella.

Millaista epäluottamuslausetta siis esitettiin?

”Eduskunta katsoo, että ministeri Berner on tosiasiallisesti ohjannut Finavia Oyj:tä luopumaan vahingonkorvauskanteista tilintarkastajaa ja aikaisempaa hallitusta kohtaan ja näin estänyt valtion edun mukaisten korvausten saamista eikä siksi nauti eduskunnan luottamusta.”

Jos välikysymyksessä olisi esitetty epäluottamusta poliittisin perustein, sen puolesta olisi voinut helposti äänestää, mutta kuten täysistunnon esityslistasta käy ilmi, välikysymys perustui asiantuntijoita kuulleen eduskunnan tarkastusvaliokunnan yksimielisesti laatimaan mietintöön, ja mietinnön johtopäätöksistä ei löydy perusteita välikysymyksessä esitettyyn syytökseen.

Jos välikysymys sen sijaan olisi kohdistunut valtion omistajaohjauksen toimintaperiaatteiden epämääräisyyteen, johon tarkastusvaliokunta kiinnittää johtopäätöksissään erityistä huomiota, tilanne olisi ollut toinen. Epämääräisyyden seurauksena eri toimijoilla on ollut huomattavan erilainen käsitys omistajaohjauksessa toimintatavoista:

”Liikenne- ja viestintäministeriön käyttämän asiantuntijan ja toisaalta valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston ja tarkastusviraston käsitykset omistajan toimintatavasta päätöksentekotilanteessa poikkeavat olennaisesti toisistaan.”

Ei ihme, että tuloksena on ollut sotku.

Omistajaohjauksen toimintaperiaatteiden epämääräisyys ei kuitenkaan ole vain Sipilän hallituksen ongelma, Sipilä on saanut sen perintönä edeltäjiltään. Toimintaperiaatteisiin keskittyvä välikysymys olisi moittinut myös edellisiä hallituksia, joissa myös kysyjät itse ovat olleet mukana, semminkin kun Finavian johdannaisten historia ulottuu vuosien taa. Siksi SDP ja Vasemmistoliitto kohdistivat välikysymyksensä omistajaohjauksen toimintaperiaatteiden asemesta vain yhden ministerin toimintaan vain parin viime vuoden aikana.

Jos välikysymyksen tehneet SDP ja Vasemmistoliitto ovat todella sitä mieltä, että tarkastusvaliokunnan mietinnössä esitetyt johtopäätökset ovat vääriä eivätkä kerro totuutta Bernerin toiminnasta, kritiikin oikea osoite olisi ollut eduskunnan tarkastusvaliokunta. Koska mietintö oli yksimielinen, SDP:n olisi tullut vaihtaa omat edustajansa tarkastusvaliokunnassa. Vasemmistoliitolla ei ole tarkastusvaliokunnassa omaa edustajaa, mutta SDP:llä on kaksi, joista toinen toimii valiokunnan puheenjohtajana.

Tagged with: , , ,
One comment on “Epäluottamuslauseautomaatti
  1. anonyymi says:

    Tulipa tässä mieleen, että paperirahan käytön vähetessä kansalaisten yksityisyys kaventuu, koska meillä ei ole erillistä suojaavaa lainsäädäntöä käteisrahaekvivalenteille transaktioille. Käteinenhän on anonyymia eikä sen käytöstä saa pankit ja maksunvälittäjät tietää henkilöllisyyttä tai mitä on mistäkin ostettu. Myöskään kaupat eivät voi tätä tietoa kerätä.
    Voisiko asialle tehdä jotain?

    Ja voisiko samalla keksiä paperirahattomaan yhteiskuntaan (jota kovasti yritetään saada aikaiseksi) keinoja ihmisille seurata ja rajoittaa rahankäyttöään, joka olisi vastaavaa kuin pelkkä käteisen käyttäminen? Sitähän nimittäin maksuhäiriöisille, jne. suositellaan: nosta automaatista käteistä ja käytä sitä. Kun jättää kortin kotiin ja joutuu käsittelemään fyysisiä seteleitä ja kolikoita, tajuaa rahankäyttöään paremmin. Millä tämä korvataan? Saadaanko maksukortteihin näytöt ja laskurit?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.