Seitsemän arkipäivää

Vuoden vaihteessa vastuu toimeentulotuen perusosasta siirtyy kunnilta Kansaneläkelaitokselle. Kunnista on syksyn mittaan sanottu irti toista tuhatta perusosapäätöksiä tehnyttä etuuskäsittelijää, ja Kansaneläkelaitokseen on palkattu heistä satoja.

toimeentulotukihakemus

Tähän asti jokainen kunta on itse (tai kuntayhtymässä) käsitellyt omien kuntalaistensa toimeentulotukihakemukset.

Muutos on valtava, mutta perusteltu. Hakijoiden keskimäärin kokema byrokratia vähenee, kun kaikki perustuet saa samalta luukulta Kelasta. Samalla on kuitenkin syytä muistaa, että täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea saavat joutuvat myös ensi vuonna anomaan niitä kotikuntansa sosiaalitoimistosta, kunhan ovat ensin saaneet Kansaneläkelaitokselta päätöksen perusosasta.

Jatkossa kun päätökset kaikkien hakijoiden toimeentulotuen perusosasta tehdään samassa organisaatiossa, kaikkia hakijoita kohdellaan varmasti samalla tavalla. Nykyään joka kunnassa on omat erilaiset tietojärjestelmät ja prosessit päätöksentekoa varten. Kelassa hakemusten käsittelijöiden työtä voidaan myös jakaa ja eri puolille Suomea. Esimerkiksi kaikkia espoolaisten päätöksiä ei tarvitse enää tehdä Espoossa.

Päätös toimeentulotuen perusosasta sopii Kansaneläkelaitokselle, sillä päätös on matemaattinen, eikä sen tekijällä ole lainkaan harkintavaltaa. Itse asiassa, jos kaikki tarvittavat tiedot olisivat saatavissa sähköisesti, päätöksenteko olisi mahdollista automatisoida.

Vastaavasti kuntien sosiaalitoimistoissa voidaan keskittyä henkilökohtaiseen sosiaalityöhön, kun rutiinipäätökset on siirretty Kelaan.

Toisaalta, kun päätökset perusosasta on tehty kuntien sosiaalitoimistoissa, päätöstä tekevä etuuskäsittelijä on voinut helposti siirtää asian naapuripöydän ääressä istuvalle sosiaaliohjaajalle tai sosiaalityöntekijälle. Monesta hakemuksesta käy ilmi, että pelkkä toimeentulotuki ei riitä, vaan henkilö tai perhe tarvitsee muutakin apua kuin pelkkää rahaa. Ensi vuonna tiedonkulun kynnys on paljon korkeampi.

Aikaa hakijan elämäntilanteen arvioinnille tuskin jää, sillä etuuskäsittelijäkohtainen päätösmäärä kasvaa rajusti. Siinä missä kunnan sosiaalitoimistossa työskentelevä etuuskäsittelijä tekee nykyään neljästä viiteen päätöstä päivässä, Kansaneläkelaitoksessa heiltä odotetaan noin 20 päätöstä, ainakin jos työhaastatteluissa esitetyt vaatimukset toteutuvat.

Vaarana on, että etuuskäsittelijöiden työ muotoutuu niin monotoniseksi, että työn psyykkinen kuormittavuus nousee haitalliselle tasolle. Tässä olisi itse asiassa Työterveyslaitokselle mielenkiintoinen tutkimuskohde.

Joka tapauksessa vuodenvaihteesta tulee vaikea. Kuntien sosiaalitoimistot eivät ole voineet myöntää toimeentulotuen perusosaa kuin vuoden loppuun asti. Muuten päätöksiä olisi voitu tehdä pidemmäksikin aikaa, mutta vuoden vaihtuessa myös perusosan suuruus muuttuu. Itse asiassa ensi vuoden perusosaa ei tiedetä vielä tätä kirjoitettaessa. Vain se tiedetään, että se muuttuu. Kuntien sosiaalitoimistoissa ei ole voitu tehdä muuta kuin neuvoa hakijoita jättämään uusi hakemus Kelaan heti toinen tammikuuta.

Kansaneläkelaitoksia odottaa valtava urakka, kun kaikki päätökset toimeentulotuen perusosasta on tehtävä kerralla uusiksi, ja aikaa on vain seitsemän arkipäivää. Yleensä Kansaneläkelaitoksen päätökset kestävät paljon pidempään, mutta toimeentulotukipäätökset on lain mukaan tehtävä seitsemässä arkipäivässä.

Vuonna 2015 toimeentulotukea sai 261 500 suomalaista kotitaloutta.

Olisi mielenkiintoista tietää, miten Kansaeläkelaitosta aiotaan sanktioida, jos päätökset viipyvät? Kunnillehan on määrätty uhkasakkoja, jos päätöksiä ei ole saatu määräaikaan mennessä tehtyä.

Vastaavasti kuntien sosiaalitoimistoissa ruuhka alkaa paria viikkoa myöhemmin. Niiden vastuulle jäävät edelleen täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, mutta niistä voi tehdä päätökset vasta kun päätös toimeentulotuen perusosasta on tehty Kelassa.

Nyt Kelan ja kuntien täytyy käyttää jäljellä olevat pari kuukautta sen varmistamiseen, ettei toimeentulotuen siirto Kelaan johda leipäjonojen pitenemiseen tammikuussa. Päätökset on saatava ajoissa.

Tagged with: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.