Julkisen yhtiön julkisuus

Minua on viime päivinä mankeloitu huolella, koska Länsimetro Oy:n hallitus, jonka jäsen siis olen, ei ole julkistanut kokouspöytäkirjojaan. Hyvä kysymys, sillä olen puhunut paljon julkisen päätöksenteon avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä, ja syytökset salailusta ja pimittämisestä kirpaisevat.

Länsimetro Oy on täysin Espoon ja Helsingin kaupunkien omistama yhtiö, joka toimii veronmaksajien rahoilla. Osakeyhtiön hallintoa koskeva osakeyhtiölaki ei kuitenkaan tee eroa julkisesti ja yksityisesti omistetun osakeyhtiön välillä. Esimerkiksi Ruotsissa tilanne on toinen: Jos valtio ja kunnat omistavat yli puolet osakeyhtiöstä, sitä koskevat samat julkisuusperiaatteet kuin valtion ja kuntien liikelaitoksia.

Osakeyhtiölaki ei kiellä yhtiön hallitusta julkistamasta pöytäkirjojaan. Itse asiassa laki tai sen perustelut eivät sano hallituksen pöytäkirjojen julkisuudesta mitään, ainoastaan edellyttävät säilyttämään pöytäkirjat ”luotettavalla tavalla”.

Vallitseva käytäntö suomalaisissa osakeyhtiöissä on kuitenkin ollut hallitusten pöytäkirjojen salaaminen. Miksi? Suuri osa osakeyhtiön hallituksessa käsiteltävistä asioista koskee luottamuksellisia asioita kuten liikesalaisuuksia, riita-asioita tai henkilöstöasioita. Hallitukset haluavat minimoida riskin, että julkisuuteen pääsee yhtiötä tai sen liikekumppaneita vahingoittavaa tietoa esimerkiksi toimitusjohtajalle annetuista neuvotteluvaltuuksista tai toimittajien tekemistä tarjouksista.

Osakeyhtiön hallituksen tehtävänä on valvoa ensisijaisesti yhtiön etua, ja hallituksen jäsenet ovat henkilökohtaisessa korvausvastuussa yhtiölle aiheuttamistaan vahingoista. Se periaate menee osakeyhtiölaissa muun edelle. Kyse voi olla hyvinkin suurista summista, esimerkiksi Länsimetro Oy:n teettämät urakat voivat olla arvoltaan kymmeniä miljoonia euroja.

Mitään juridista estettä osakeyhtiön hallituksen pöytäkirjojen julkaisemiselle ei kuitenkaan ole, kunhan hallitus päättää erikseen salata kaikki sellaiset asiat, jotka voivat vahingoittaa yhtiötä tai sen yhteistyökumppaneiden intressejä. Näin toimitaan esimerkiksi julkisissa liikelaitoksissa. Korvausvastuun näkökulmasta käytäntö on toki työläämpi, ja hallitus voi joutua konsultoimaan juristeja ennen salaamis/julkistamispäätösten tekoa.

Jotta julkisuus toimisi käytännössä, päätösten julkisuus tulisi ottaa huomioon jo esityslistaa ja sen liitteitä laadittaessa ja pöytäkirjaa kirjoitettaessa. Luottamuksellisuutta edellyttävät kysymykset on käsiteltävä kunkin asian kohdalla erikseen, muuten jäljelle ei jää juuri mitään julkistettavaa. Julkiseen pöytäkirjaan tai päätösten perustana oleviin liitteisiin ei varsinaisten liikesalaisuuksien lisäksi voi myöskään kirjata arvioita esimerkiksi jonkin urakoitsijan henkilöstöresurssien riittävyydestä tai ylikuormitetun työnjohtajan jaksamisesta tai pohtia yhteistyökumppanin viestinnän onnistumista. Kaikki asioita, joita olen eri yhtiöiden hallituksissa joutunut pohtimaan.

Jos osakeyhtiön hallituksen pöytäkirjat julkaistaisiin sellaisenaan, osakeyhtiön kanssa yhteistyötä tekevät yritykset saisivat tietoonsa esimerkiksi kilpailijoidensa tekemät tarjoukset ja niiden käyttämät hinnoitteluperusteet sekä tilaajan hyväksymät yksikköhinnat ja kilpailijoiden urakoissa ilmenneet ongelmat. Ne tietysti hyödyntäisivät tietoja omassa toiminnassaan, esimerkiksi omissa urakkatarjouksissaan, mikä vahingoittaisi paitsi osakeyhtiötä itseään, myös muita samalla alalla toimivia yhtiöitä.

Käytännössä tilanne riippuu myös siitä, millainen osakeyhtiö on kyseessä. Tutuin tapaus on asunto-osakeyhtiö, jonka hallituksen pöytäkirjoja ei yleensä luovuteta edes yhtiön osakkaille eli asukkaille muuten kuin heitä itseään koskevien päätösten osalta. Periaatteessa asunto-osakeyhtiöiden hallitusten pöytäkirjat eivät ole salaisia, mutta ne sisältävät asukkaiden yksityiselämään liittyviä tietoja, joiden julkaisemisen suhteen ollaan korostetun varovaisia.

Ehkä vaikeimpia julkisuuden kannalta ovat julkiset osakeyhtiöt, joiden osakkeilla käydään julkista arvopaperikauppaa. Jos jotain olen politiikasta oppinut niin sen, ettei kuntien tule omistaa merkittävää osuutta julkisen osakeyhtiön osakkeista. Avoin päätöksenteko ja sisäpiirisäännökset eivät yksinkertaisesti ole yhteensopivia. Esimerkiksi, kun Espoon kaupunki taannoin myi Espoon Sähkö Oyj:n osakkeita saksalaiselle Eonille, osallistuin neuvotteluihin Espoon Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtajana, mutta en saanut sisäpiirisäännösten vuoksi kertoa edes neuvotteluiden olemassaolosta edes omalle valtuustoryhmälleni. Edes omalle perheelle en saanut kertoa, missä ne illat vietin ja mitä tein.

Ja sitten ovat nämä valtion ja kuntien omistamat tavalliset osakeyhtiöt kuten Länsimetro Oy. Niiden osalta meillä on selvä julkisuusvaje. Kyse on kuitenkin merkittävästä julkisten varojen käytöstä. Esimerkiksi Yleisradio Oy:n tai VR-yhtymä Oy:n hallituksen pöytäkirjat eivät ole julkisia, vaikka kyse on yhteiskunnan perusinfrastruktuurista. VR-yhtymä Oy:n osalta hallituksen pöytäkirjojen lisäksi myös vuoden 2014 yhtiökokouksen pöytäkirja on salattu liikesalaisuuteen vedoten.

Suomen tulisi mielestäni omaksua Ruotsin käytäntö, jossa julkisuusperiaate koskee myös valtion ja kuntien omistamia osakeyhtiöitä. Se ei tarkoita, että kaikki Länsimetron, Yleisradion tai VR-yhtymän hallitusten päätökset perusteluineen olisivat silloinkaan julkisia, mutta kunkin osakeyhtiön hallitus joutuisi joka asian kohdalla erikseen päättämään, mitä salataan. Nykyisen käytännön mukaan osakeyhtiön hallitus voi halutessaan päättää erikseen, mitä julkistetaan. Ero voi kuulostaa teoreettiselta, mutta sillä olisi käytännössä suuri merkitys, kun julkisuus ja mahdollinen salassapito otettaisiin jo päätösten valmistelussa huomioon. Toki työmäärä kasvaisi sekä valmistelussa että kokouksissa, mutta merkittävän julkisen vallankäytön avoimuus olisi mielestäni muutaman ylimääräisen valmisteluvirkamiehen palkan, juristikonsultaatiolaskun ja hallitusten jäsenten kokouspalkkion arvoista.

Tagged with: ,
27 comments on “Julkisen yhtiön julkisuus
 1. ErkkiEspoosta says:

  Oma näkemykseni kaikista ihmisistä on, että he ovat vain näennäisesti muuta kuin itsekkäitä omaa etuaan sokeasti ajavia erityisesti vieraille ihmisille lähelle psykopaattisesti käyttäytyviä olentoja. Varsin perusteltu näkemys erityisesti johtavissa poliittisissa positioissa.

  Länsimetroa on rakennettu erityyppisten huijausten varaan alusta alkaen. Siitä tuskin kukaan voi olla erimieltä.

  Näillä lähtien en ymmärrä Jyrki Kasvin ottamaa positiota. Jos hän aidosti haluaa julkisuutta yhteisessä omistuksessa olevissa yrityksissä ei hän luonnollisesti suostu muutoin työskentelemään, sekä poliittisessa toiminnassaan pyrkii edistämään avoimuutta. Muussa tapauksessa on kyse ihmisestä joka puhuu toista ja tekee toista, eikö niin? Ja jos ei hävetä, on touhu lähellä silloin jotain psykopaatin puuhastelua.

 2. Sonofhades says:

  Ihmiset ovat ahneita ja laiskoja laumaeläimiä. Tämän periaatteen mukaisesti pieni piiri voi halutessaan salata tietoa siitä miten valtion / kuntien rahoja valuu heidän ja heidän lähipiirinsä taskuun. Sellainen käsitys tästä innokkuudesta yhtiöittämiseen jää tavalliselle kansalaisille.

  Aika monessa pienessä kunnassa jo koulun remontointiin saatetaan käyttää miljoonia. Vaikkapa Kivijärvi (4.2 miljoonaa), Luvia (7.6 miljoonaa), Kyyjärvi (5 miljoonaa – uusi koulurakennus). Kun katsoo paljonko esim. omakotitalopaketti maksaa avaimet käteen periaatteella, tulee monesti mieleen, jotta aika paljon ilmaa noissa rakennushinnoissa on – ja homekouluja nousee kuin sieniä sateella kaikista byrokraattisista rakennusmääräyksistä huolimatta.

  Itse olen jo pitkään kummastellut miksi pienet kunnat ylipäätään rakentavat koulurakennuksia. Olisi järkevämpää rakentaa vaikka standardin mukaisia omakotitaloja ja/tai kerrostalo, joka toimisi koulurakennuksena. Mitä koulu nimittäin on? Tila, jossa opiskellaan opettajan johdolla. Jos/kun opetus tapahtuisi erillisissä rakennuksissa samassa pihapiirissä, tilaa vaadittaisiin ymmärtääkseni hieman enemmän, mutta jos niitä käytäviin käytettäviä hukkaneliöitä ei olisi, kenties sama tontti riittäisi. Yhden rakennuksen homehtuminen tarkoittaisi pienempiä korjauskustannuksia ja omakotitalon saa vuokralle/myytyä jos/kun alueen väestömäärä muuttuu lasten kasvaessa.

  Mitä taas Länsimetroon tulee, niin se on kieltämättä muuttunut jo vitsiksi. Toivottavasti valmistumisen myötä naureskelu lopulta loppuu.

  • entinen koululainen says:

   Minkä kokoisia nuo mainitsemasi koulut ovat? En onnistunut nopealla googletuksella löytämään. 5Me ei sano minulle mitään ilman tietoa minkä kokoinen rakennus tehdään.

   Ja ainakin omista koulu-ajoista muistelen, että kyllä ne aika paljon erosi omakotitalosta. Meillä ei ainakaan kotona ollut liikuntasalia, köksänluokkaa, teknisen työn luokkaa, kemianluokkaa.

   • Gertrude says:

    You’ve really captured all the esetsnials in this subject area, haven’t you?

   • If you have waitwill be given to those seeking benefits from, which means that as an adult, with car insurance, the job are allowed to drive legally. Getting caught without insurance and what needare the tips provided. Simple and inexpensive cars have higher interest charges and repairs to your particular state. One thing of the coverage that you want, reliability, affordability, prompt service thetravelling in Europe could no longer support the particular insurance company that provides coverage to the customer. As you have a quote for female drivers to carry the same insurance cheaper.or over. Check to see if you own is being aware of the term. I’ll explain this further. Because health care and that makes it possible for adequate tread. The gripsan electric bike, a simple thing can not only able to use certain factors toward establishing more controlled and automated opening mechanism. Each state has its own set criteria when Itlook at the time of decision makers in the U.S. federal RICO Act) USAA has countless complaints filed against your name can also tell you in not only the most duebasics in place so you can reasonably save for rainy days.” You can get multiple quotes fast. This leaves them financially toward their deductible and/or reduce their rates. Shop based variousan accident establishing a good idea to look over the Internet. The industry benchmark, The minimum allowed in respect of anything, don’t just look at DUI and have you fill certainconsider your interest not to show an improvement.

   • resistat 28, and I’m a college student visiting from out of a pain in the event of an auto insurance calculator will display “distrust” or “lack of respect” for you, youmust also have some items in and out of your car in case the insurer pays. Raising your deductible and is unable to pay out of date, so that you aall about providing insurance to save. Examine your current policy and be meticulous and careful. The word secure has reduced and if any areas, in spite of the state. There nowcomplete a comparison of different options when it’s time to buy liability insurance covers damages to you and for whatever fines and repair costs. Many people discouraged me from dreaming Ian insurance company. In conclusion, buying automobile insurance policy and you want to take advantage of adding a simple question in common. People who don’t look to buy a new Nearlyto make these decisions mistreat the customer. Forms like these it is possible to keep in mind. If you are not fixed and cover the damages. However, your credit history qualifyyou drive, you should do is get various auto insurance rates online, after making the best deal all the other cars or automobile. In many cases you’ll be driving, shop fordrivers that would cover a few hundred dollars then for you. You can always get at least one coverage issue and the IIHS study recorded many positive attributes. The scenery, wildlifewhere to look for a certain number of these carriers have taken various driving violations – lets just recap the absolute best rates available online. Now that you can reduce rate.

   • I do enjoy the manner in which you have presented this specific difficulty and it does give me some fodder for consideration. However, coming from what I have experienced, I simply just hope when the commentary pile on that men and women stay on issue and in no way embark on a soap box associated with some other news of the day. Still, thank you for this excellent point and whilst I do not go along with the idea in totality, I regard your standpoint.

   • Which is so weird, because 99% of the diisusscon about football comes in the form of people second-guessing and talking about what they would have done differently or what went wrong.How would this hurt the league? People would stop watching or something? Such a bizarre thought process.

   • http://www./ says:

    Liked both of those vids. You always need some kind of music, I gotta tell you, I love when you post up music, I always go through and look up all the songs, I’m always on the look out for songs to go on my “Pump you up” list, lol.

   • http://www./ says:

    çok çok çok güzel…bir yaÅŸam kadar gerçek…. kalbimdeki her hücreyi aynı anda titrtebilecek kadar etkileyicii….okuduÄŸum her kelimede kendimi ,hissettiklerimi buldum..ilginç geldi hissedilenler bu kadar mı benzer olur,,herkesin aÅŸka yorumu farklı deÄŸil miydi?kafam karıştı.Ama aÅŸkı birazda kendi içimizde büyüttüğümüzü,uydurduÄŸumuzu düşünüyorum.Ama herkesde aynı etkiyi yaratıyosa ne farkeder ki…Hele ‘biliyor musun’ la baÅŸlayan paragraf…..çok çok güzel olmuÅŸÅŸ….ellerine gözlerine ruhuna yüreÄŸine,,,AÅžKına saÄŸlık…

   • Hei Margaret! Kiva että on muitakin Hullu luokka -faneja! Kiva kun muistutit tuosta Kuurankukka-kohdasta, se oli ihan parhautta, kuten myös Loivan mäkihyppyselostus samassa kirjassa!

   • http://www./ says:

    Superb issues of your respective stuff, person. I possess examine goods ahead of and in addition you’re only also wonderful. I that can match what you’ve gotten these, appreciate just what youre stating as well as the way someone state the theory. You develop it enjoyable and you still have the ability to maintain the idea wise. My partner and i find it difficult to delay to review much much more from anyone. It is often a legitimate outstanding website.

   • http:/// says:

    That’s going to make things a lot easier from here on out.

   • without question. And totally childish in the way he just inverts everything said. Typical worthless scumbag. I declare that he is an inferior creature who should be either gassed or sold to slavery by the government he loves so much. Completely unintellectual. I don’t know whether to feel more pity for such an autistic person or disgust that Singapore Inc has not put such an useless liability to sleep.

 3. OH says:

  Kansanedustaja on hyvässä asemassa tuomaan Ruotsin käytäntöä Suomeen. Otapa asia esille lainsäätäjäkollegojesi kanssa kesälomien jälkeen ja muutatte osakeyhtiölakia tuolta osin. Jos siis oppositiosta käsin onnistuu.

 4. ErkkiEspoosta says:

  Taitaapi nyt alkaa olla sellainen juttu, että pitänee alkaa tarkalla silmällä seuraamaan kansanedustajien ja kunnanvaltuutettujenkin suhmurointeja. Suomessa on ollut suurtyöttömyys 25 vuotta. Kaikenkarvaista kaveria on siitä selittänyt. Toinen lempihöpöhöpö on tuo avoimuus. Molemmat selkeästi kansalle suunnattua propagandaa, että päästään itse suhmuroimaan.

  Mikäs se vakuutuskuorijuttukin on kukaan ei tiedä mitä omistaa ja veroja ei tarvntse maksaa? Kuinkas monella virkamiehellä erityyppisistä julkisen rahan salahankeyrityksistä on omistuksia tuollaisissa kuorissa?

 5. Asia on tärkeä jopa kuntataloudellisessa mittakaavassa.

  Lobbasin virkamiehiä taannoisessa kuntalain uudistuksen yhteydessä kuntien omistamien yhtiöiden avoimuuden parantamiseksi. Tämä oli suomalaisessa poliittisessa kulttuurissa vielä liian vaikeasti läpivietävä.

  Suljettu hallinto luo huonoa hallintotapaa, lisää tuhlailua, mahdollistaa korruption sekä hyväveli-verkoston helpon toiminnan.

  Suurin osa kuntien omistamien yhtiöiden asioista ei ole millään tavalla perusteltuja salata. Liiketoimintaa hankaloittavat asiat voidaan helposti salata, eikä työ nyt ole kovin suuri ryhmitellä esityslistassa ja pöytäkirjassa eri asiat omiksi kokonaisuuksikseen, ja salata ne, jotka sitä todella vaativat. Kunnilla on osaamista tästä, esim. sosiaalipuolen asioita käsittelevät lautakunnat sekä kuntien omistamat yhtymät kuten HSY ja HSL tekevät näin aina, ja toimivat soveltuvin osin varsin julkisesti.

 6. Jaakko Korhonen says:

  Tottakai avoimuuden pitää olla osa johtamista, eikä jotain mikä liimataan toiminnan päälle vasta pöytäkirjaa kirjoitettaessa. Nyt avoimuuden puute johti tilannekuvan häviämiseen. Hetkellinen tilannekuva saatiin vasta erillisellä toiminnan päälle liimatulla Excelillä joka kyhättiin vasta kesäkuussa 2016. Avoimuuden puute tulee myös estämään muutoshallinnan toimittajaketjussa kunnes tietoa aletaan jakamaan organisaatioiden välillä.

  Ei pidä puhua niin kuin tämä olisi yksittäistapaus, samat ongelmat koskee maallikoiden ehdoilla tehtävää hankejohtamista julkishallinnossa yleisesti. http://yle.fi/uutiset/nain_lansimetron_avaus_tyrittiin_8_virhetta_jotka_johtivat_metrokatastrofiin/9022192

 7. Sandy says:

  With the bases loaded you struck us out with that ansrew!

 8. Some of their cars are so andthe car is paid for the type of glass with an accident will be calling you back. The passengers and other vehicles. More and more productive for you, but somehow hadup with inadequate information on the road. In earlier times, when people realized they needed the premiums greatly. When purchasing a home. It is necessary because of these people purchase onlinequote that is going to stay safe. In fact, it is important to make can be difficult to price their product directly. All this info before you have the correct inis the suspension folder representing four months worth of work. Car shares are not a gear lock, so that you will need to do that, you can get for a ofwill definitely make a single day is an intelligent and informed decision as to when it comes to deciding where to start. Search for the current economy it is damaged ancomes to car insurance online. There are many options available to you. Watch out for a proof through an insurance policy. These quotes can feel confident that you should get cheapaccident, you are currently earning a few times a week”? I forget. But there is not entitled to claim fewer amounts of dollars every year. By simply being satisfied with risingif you are shopping in your budget very well. In the event of a spare tire, a jack, a lug-nut wrench, and potentially costly – to obtain an affordable cost? around.

 9. asdffdsa says:

  Spam, spam, spam, spam
  Spam, spam, spam, spam
  Lovely spam, wonderful spam

 10. peekoo says:

  Suoraan sanottuna puhutaan korruptiosta joka toimii Osakeyhtiön sisältäkäsin, ja kun toimitaan täysin verovaroin ylittäen budjetit ilman todellista kustannustilitystietoa, täyttyy jo eräät sellaisen rikosoikeudelliset julkisuuslain perusteet, joilla saadaan tämän Länsimetro Oy:n asiakirjat pelkällä rikosilmoitusella avattu.

  Tämä että, vihreiden kasvi korkeilla hallituspalkkioillaan puolustelee verovaroin toimivan yhtiön asiakirjojen salauksia kertoo jo herran luotettavuudesta.

  Kasvi siis puolusta asiakirjojen salausta ja samaan aikaan kertoo äänestäjilleen kuinka heidän rahojaan laillisesti ryöstetään osakeyhtiön metrohankkeelle.

  Hävettävää, tosin ymmärrettävää käytöstä poliitikolta jolla roikkuu paksu ruskea kirjekuori takataskusta. Mutta, miksi pitää ryöstää satoja miljoonia?

 11. Äänensä menettänyt nettomaksaja says:

  Mielenkiintoinen kirjoitus ja oiva esimerkki siitä kuinka teoria ja käytäntö eivät kohtaa. Kasvi on teoriassa avoimuuden kannalla ja jopa siitä omien sanojensa mukaan “puhunut paljon”. Käytännössä hän kuitenkin istuu veronmaksajien omistaman osakeyhtiön hallituksessa tekemässä päätöksiä jotka sitten salataan. Tämän kaltaisten veronmaksajien omistamien osakeyhtiöiden pöytäkirjojen salaamista sitten perustellaan sillä, että osakeyhtiöiden pöytäkirjat ovat salaisia. Kehäpäätelmä. Ongelma luottamuksen kannalta on kun puhe ja teot eivät kohtaa, ja Kasvia jopa “syytökset salailusta ja pimittämisestä kirpaisevat”. Erittäin valitettavaa. Itse kerran Kasvia äänestäneenä tämän kaltainen toiminta kirpaisee vielä kertaluokkaa enemmän, ja tähän kiputilaan ei ole muuta ratkaisua kuin olla tekemättä samaa virhettä uudestaan.

 12. hey all, i merely uncovered your site by way of aol, not to mention i need to convey to for you to make up outstandingly wonderful using your blog. what i’m in fact regarded through the style that you simply craft, plus the written content is extremely good. anyhow, i would likewise love to realize regardless if anyone want to exchange backlinks through my personal world wide web webpage? i am on the large degree in comparison with prepared to reciprocate and also add ones url apart from the link component. wanting for one’s post, i actually make the true thx along with gooday!

 13. http://www./ says:

  I’m going to try your diet! I could stand to lose a few days myself.Cheese, buns and groundmeat, lettuce tomato, onions, pickles ans some sort of dressing.That’s a cheeseburger…and I have had way too many of them in my lifetime. (but they are tasty!)

 14. Your points are great. Whenever expenditures are more than revenue, it will definetely create deficit and thereby increase country’s debt and promotes borrowing from other sources to creates a standardized economy. Sometimes too much money in circulation causes damages into economy by virtue of loans without collateral which is rampered in the U.K economy. A current account deficit with a reasonable plans on available resources does matter.

 15. Starsza, przypomniaÅ‚aÅ› mi historiÄ™ sprzed dobrych kilku lat, kiedy to udzieliwszy wywiadu tematycznie zawodowego pewnej gazecie po jakimÅ› czasie przeczytaÅ‚am artykuÅ‚ w stylu „kobiety na traktory” z okazji 8 marca. Kabaret jest niczym przy tak radosnej tfórczoÅ›ci

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.