Subjektiivista varhaiskasvatusta Espoossa

Puhe Espoon valtuustossa rajoituksista lasten subjektiiviseen oikeuteen varhaiskasvatukseen ja päivähoitoon.puh

APJ, hyvät valtuutetut

Muistan hyvin, kun lapsen subjektiivinen oikeus päivähoitoon tuli voimaan. Olin silloin ensimmäistä kertaa ehdolla kunnallisvaaleissa.

Aluksi Espoo rikkoi päivähoitolakia … räikeästi, kunnes vaalien jälkeen valittiin uusi kaupunginhallitus, jossa meitä pienten lasten vanhempia oli kolme eri puolueista. Me kolme aloitimme vuorotellen puheenvuoromme tyyliin ”minun lapseni on ollut tänään niin ja niin monta kuukautta päivähoitojonossa.” Runsasta vuotta myöhemmin Espoossa oli Suomen kallein päivähoito, mutta … Espoo … noudatti … lakia.

Kuten valtuutettu Kauma kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa totesi, suomalaisten arki on muuttunut sitten päivähoitolain voimaantulon, työelämä on muuttunut, opiskelu on muuttunut, perheet ovat muuttuneet … eikä päivähoidon ja varhaiskasvatuksen tarve ole näiden muutosten myötä suinkaan vähentynyt, päinvastoin.

Monien vanhempien elämästä on tullut silppua, ei vain pätkätöiden vaan jatkuvan työn ohessa opiskelun, läheishoivan, yrittämisen, työnhaun ja sivutoimien silppuelämää. Yhä harvempi meistä tietää, mitä työtä ja missä tekee ensi  kuussa.

… Päiväkotiryhmä on monen nykylapsen arjessa harvinainen vakauden saareke.

APJ

Sipilän hallitus on julistanut norminpurkutalkoot. Nyt päivähoitoon ja varhaiskasvatukseen ollaan kuitenkin rakentamassa varsinaista normihämmeliä. Lapset ja heidän vanhempansa aiotaan luokitella eri mittareilla, joiden perusteella päätetään, millaiseen varhaiskasvatukseen kukin lapsi on oikeutettu.

Ja aina kun vanhempien tai lapsen tilanne muuttuu, myös oikeus varhaiskasvatukseen muuttuu. Silpputyöläisperheessä näin voi käydä monta kertaa vuodessa!

Valtuutettu Kauman tekemän muutosesityksen mukaan lasten ja vanhempien tilanne arvioitaisiin vähintään kerran vuodessa. Tiedän fiksumpiakin tapoja työllistää kaupungin viranhaltijoita.

Ainakaan halpaa vanhempien ja lasten elämäntilanteen jatkuva seuranta ei ole. Ei myöskään päiväkotien työaikataulujen ja ryhmien jatkuva veivaaminen kun lasten asema järjestelmässä muuttuu.

Hyvät valtuutetut – Eniten ajatuksessa jaotella lapset _täyteen_ varhaiskasvatukseen … sekä _rajoitettuun_ varhaiskasvatukseen oikeutettuihin lapsiin … eniten tässä jaottelussa minua hiertää kuitenkin riski lasten leimaantumisesta heidän saamansa päivähoidon ja varhaiskasvatuksen perusteella.

Esimerkiksi, mitä päiväkodin henkilöstö voi sanoa, kun jonkun lapsen vanhemmat kysyvät … miksi naapurin lapset ovat kokopäivähoidossa, vaikka isä tai äiti on kotona? Tai molemmat? Onko heillä kotona jotain ongelmia, vai edellyttääkö lapsen edun arviointi jostain muusta syystä kokopäivähoitoa?

Kun päivähoito on subjektiivinen oikeus, kukaan ei leimaudu. Eivät päivähoidossa tai varhaiskasvatuksessa olevat lapset, eivätkä kotona olevat lapset. Nämä eivät sulje toisiaan pois, eivät ole toisiltaan pois, vaikka joissain puheenvuoroissa tunnutaan niin ajateltavan.

APJ

Me emme puhu nyt tilastoista tai numeroista … vaan ihmisistä … lapsista ja vanhemmista, joilla kaikilla on omat … erilaiset elämäntilanteensa ja hoivatarpeensa.

Tagged with: ,
One comment on “Subjektiivista varhaiskasvatusta Espoossa
  1. Kohto Kohto says:

    Erittäin hyvä kirjoitus Jyrki Kasvilta. Pitäisi tätä analyysiä erittäin hyvänä. Tilannetta pahentaa erityisesti se, että julkisen sektorin palkkoja ei pystytä millään järkevällä tavalla leikkaamaan. Ensin palkat viritettiin Nokia-huumassa liian korkealle tasolle ja nyt Nokian jouduttua irtisanomaan suurimman osan henkilöstöstään, palkat eivät kuitenkaan jousta alaspain. Sen sijaan “nokian insinöörien” palkat kyllä joustavat. Varmaan lähes jokainen Nokialta lähtemään joutunut on samalla joutunut ottamaan melkoisen palkan alennuksen.

    Jyrki Kasvi jättää kirjoituksessaan huomiotta oman puolueensa, eli Vihreiden, tekemän jatkuvan kiusan Suomen teollisuudelle. Kannattavia hyvinvointia tahkoavia hankkeita, kuten esimerkiksi Talvivaara ja ydinvoimaloiden rakentaminen, pyritään kampittamaan ja estämään. On täysin kiistämätöntä, etteikö näistä hankkeista olisi valtavaa hyötyä Suomelle ja suomalaisille.

1 Pings/Trackbacks for "Subjektiivista varhaiskasvatusta Espoossa"
  1. […] Kasvi huomautti puheessaan, että silpputyöperheissä lasten oikeus päivähoito-oikeuteen voisi muuttua monta kertaa […]

Leave a Reply to Kohto Kohto Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.