Tiedekriittisyyden kritiikki

Sipilän hallituksen ohjelmaa on moitittu tiedekriittiseksi. Säästöt koulutuksesta ja tutkimuksesta uhkaavat monien mielestä suomalaista osaamista ja sivistystä.

Säästöt ja leikkaukset alkavat esiopetuksesta ja päättyvät yliopistoihin. Esiopetuksessa oleville kuusivuotiaille ei tarvitse enää tarjota loppupäiväksi päivähoitoa, vaan maksullinen kerho riittää. Peruskoulussa kasvatetaan ryhmäkokoja. Toisen asteen opetuksen rahoituksesta leikataan 190 miljoonaa euroa ja opintotuista 150 miljoonaa. Valmistuvien maistereiden määrää vähennetään.

Suomalaisten koulutustasoa ollaan siis tarkoituksella laskemassa. Aikana, jolloin osaamisen merkitys kilpailukyvylle vain kasvaa.

Entä suomalainen tiede ja tutkimus? Tieteellistä tutkimusta rahoittavan Suomen Akatemian vuosittaisia avustusvaltuuksia leikataan 10 miljoonalla eurolla. Tekniikan tutkimusta ja kehitystä rahoittavan Tekesin toimintavaroista lähtee liki 30 prosenttia, 138 miljoonaa.

Toki, samaan aikaan biotekniikkaan, cleantechiin ja digitalisaatioon ollaan panostamassa 250 miljoonaa euroa, mutta miten, se on vielä auki. Vaikka kohdennukset ovat perusteltuja, tutkimuksen poliittinen ohjaus on ristiriidassa tieteen vapauden ja yliopistojen autonomian kanssa. Ja kuten maailman tunnetuin teknillinen yliopisto, Massachusetts Institute of Technology muistuttaa, tekniikka ei yksin riitä, vaan sen rinnalla on tutkittava myös ihmistä, yhteiskuntaa ja taiteita.

Yhdenkään hallituspuolueen vaaliohjelmasta ei löydy selitystä hallitusohjelmassa linjatulle suomalaisen koulutuksen ja tutkimuksen alasajolle. Päinvastoin! Kaikkien hallituspuolueiden vaaliohjelmissa luvataan äänestäjille jotain aivan muuta: Keskusta, Perussuomalaiset, Kokoomus.

Pitää siis kaivaa syvemmälle. Mahdollinen vastaus löytyy Perussuomalaisten vuoden 2011 vaaliohjelmasta, joka muistetaan parhaiten kulttuuripoliittisista linjauksistaan. Perussuomalaisten vanhaa vaaliohjelmaa voi hyvällä syyllä kutsua asiantuntijakriittiseksi: ”Koko käsite asiantuntijuus on kuitenkin poliittisessa mielessä ihmisvastainen.” ” Parhaat ratkaisut tulevaisuuden haasteisiin nousevat kansasta, eivät byrokraateista ja ns. asiantuntijoista.” Ristiriita vuoden 2015 ohjelman kanssa on silmiinpistävä.

On siis epädemokraattista, suorastaan ihmisvastaista kritisoida esimerkiksi Perussuomalaisten ilmastonmuutoskriittisiä, otsoniaukkokriittisiä ja rokotuskriittisiä puheenvuoroja, vaikka kritisoija olisi tutkinut ilmastoa tai otsonikerrosta tai immunologiaa elämäntyökseen. Tutkimustulokset esimerkiksi laivojen rikkipäästöjen terveyshaitoista tai maahanmuuton merkityksestä kansantaloudelle voidaan sivuuttaa kansanvastaisina, jos ne ovat ristiriidassa omien ennakkokäsitysten kanssa.

Perussuomalaisten puheenvuorot ovat osa globaalia tiedekriittistä poliittista aaltoa, josta tunnetuin esimerkki on Yhdysvaltojen Teekutsu-liike. Tiedekriittisille esimerkiksi ilmastonmuutos ja evoluutio, jopa suhteellisuusteoria ovat mielipidekysymyksiä. Mielipide, että Aurinko kiertää Maata, on yhtä arvokas kuin kosmologiaa elämäntyökseen tutkineen henkilön mielipide.

Tagged with: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.