Debug hallitusohjelma.sss

Aivan aluksi on onniteltava ja annettava tunnustusta hallitustunnustelija Juha Sipilälle (kesk). Ei ole vähäinen saavutus koota hallitus ja hallitusohjelma vain kahdessa ja puolessa viikossa, etenkin kun sekä Suomen että maailman tilanne on erittäin haastava. Neuvottelujen tuloksena olevan hallitusohjelman sisällöistä voin toki olla eri mieltä.

Näin eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan tulevan jäsenen näkökulmasta hallitusohjelma on hämmentävää luettavaa. Liikenteestä puhutaan hallitusohjelmassa vain vähän, viestinnästä ei sitäkään.

Liikenne

”Hallitus käynnistää myös ohjelman liikenneverkon korjausvelan vähentämiseksi ja käyttää siihen noin 600 miljoonaa.” Ihan perusteltua, ja linjassa ainakin Keskustan ja Perussuomalaisten vaalilupausten kanssa, mutta ei ota kantaa liikenneparadigman muutokseen. Miten tämä on linjassa ”Digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön rakentamisen kanssa”? Digitaalisen liiketoiminnan ensimmäiseksi esimerkiksi hallitusohjelma kun nostaa nimenomaan liikenteen muuttumisen palveluksi! Ja se muuttaa etenkin autoliikenteen ja tieverkon rakenteita.

Jos olen jotain politiikasta oppinut niin sen, että se toteutuu, mihin on varattu rahaa. Vanhan liikenneparadigman korjaamiseen investoidaan 600 miljoonaa, uuden luomiseen sanoja. Toivon, hartaasti, että osa tuosta 600 miljoonasta käytetään paitsi kuoppien paikkaamiseen myös vanhan liikenneverkon päivittämiseen digitaalisten liikennepalveluiden, älylogistiikan ja automaattiautojen tarpeisiin. Tulevaisuuden tiet ja rautatiet ovat myös tietojärjestelmiä.

Teiden ja rautateiden korjaamisen lisäksi hallitusohjelman Ratkaisujen Suomi –liitteestä löytyy yksi  liikennepoliittinen kirjaus eli joukkoliikennetuen leikkaaminen 15 miljoonalla eurolla vuodessa. Kohdistuuko leikkaus suurten kaupunkiseutujen, keskisuurten kaupunkiseutujen vai alueellisen ja paikallisen liikenteen joukkoliikennetukeen, jää nähtäväksi. Samoin se, johtaako leikkaus joukkoliikennetarjonnan supistumiseen, kuntien maksuosuuden nousuun vai lippujen hinnan nousuun.

Viestintä

Ainoat varsinaisesta hallitusohjelmasta löytämäni viestintäpoliittiset linjaukset liittyvät tietoliikenteen turvallisuuteen. Toisaalta hallitus haluaa torjua tietoverkkorikollisuutta ja parantaa tietoliikenteen turvallisuutta, toisaalta luoda säädösperustan turvallisuusviranomaisten tietoliikennetiedustelulle eli verkkovalvonnalle. Moni on sitä mieltä, että tavoitteet ovat ristiriitaisia, ja tietoliikennetiedustelu heikentää tietoliikenteen turvallisuutta. Tässä täyty joka tapauksessa olla tarkkana, etteivät kansalaisten yksityisyys ja Suomen maine tietoturvallisena maana vaarannu.

Lisäksi hallitusohjelman Ratkaisujen Suomi -liitteessä luetelluista pöytäkirjamerkinnöistä löytyy kauaskantoinen lause: ”Hallitus asettaa parlamentaarisen työryhmän arvioimaan Ylen tehtäviä ja rahoitusta.” Edellisestä työryhmästä onkin aikaa, mutta samalla on syytä muistaa, että kun tv-lupamaksuista luovuttiin, valtio sitoutui turvaamaan rahoituksen kestävän tason, jotta Yleisradio voi toimia itsenäisesti ja riippumattomasti, ilman pelkoa journalistisesta painostuksesta rahoituksen avulla.

Myös henkilö-, posti- ja tavarakuljetuksia koskevaan lainsäädäntöön on luvassa kokonaisuudistus mahdollistamaan digitalisaatiota hyödyntävät markkinaehtoiset ja innovatiiviset palvelukonseptit.

Digitalisaatio

Tietoyhteiskuntakehityksestä eli digitalisaatiosta hallitusohjelmassa on sentään useampia kirjauksia. Valitettavasti niille ei ole määritelty hintalappua, eikä niitä löydy Ratkaisujen Suomi –liitteen kustannusvaikutustaulukoista eli kirjausten toteutuminen jää nähtäväksi.

Lähtökohta on sinänsä hyvä ja kannatettava: ”Digitalisaatio on hallituksen strategian läpileikkaava teema.” Yksi hallitusohjelman 10 vuoden tavoitteista on: ”Suomi on ottanut tuottavuusloikan julkisissa palveluissa ja yksityisellä sektorilla tarttumalla digitalisaation mahdollisuuksiin ja purkamalla turhaa sääntelyä ja byrokratiaa.” Voiko sen suoremmin sanoa? Tuottavuusloikka on Suomen selviämiselle sekä välttämätön että väistämätön sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Siksi olisin suonut löytäväni ohjelmasta myös konkretiaa tämän toteuttamiseen.

Ja lisää kannatettavia kirjauksia: ”Määrätietoisella johtamismallilla on kehitetty käyttäjälähtöiset, tuottavuutta ja tuloksellisuutta nostavat yhden luukun digitaaliset julkiset palvelut.” Tästä kannattaa rivien välistä lukea se, että kyse ei ole vain käyttäjän näkökulmasta yhden luukun palveluista, vaan myös palvelun tuotantoprosessin, back officen yhdenmukaistamisesta ja virtaviivaistamisesta. Hyvän huonon esimerkin tämän epäonnistumisesta tarjoaa sähköinen resepti, joka näyttäytyy kansalaiselle kätevänä palveluna, mutta ei ole selkeyttänyt saati tehostanut lääketiedon hallintaa sairaanhoitopalveluiden tuotannossa, jopa päinvastoin.

Tässä kohtaa tekisi jo mieli alkaa tehdä aaltoja: ”Julkinen päätöksenteko on innovatiivisesti mahdollistanut ja luonut Suomeen suotuisan toimintaympäristön digitaalisille palveluille ja teollisen internetin sovelluksille ja uusille liiketoimintamalleille.” Toivon totisesti, että Sipilän hallitus pystyy raivaamaan esteet uusien digitaalisten liiketoimintamallien kehittämisen ja käyttöönoton tieltä. Vanhoilla liiketoimintamalleilla on vahvat puolustajat, jotka eivät hevin luovu vahvoista markkina-asemistaan.

Teollinen internet on sinänsä yksi tärkeimmistä radikaaleista digitaalisista teknologioista, mutta ei suinkaan ainoa. Esimerkiksi Big data, robotisaatio, älykkäät sähköverkot, liikenteen automaatio ja digitaalinen käytettävyys ovat vähintään yhtä suuria ja tärkeitä kysymyksiä. Siksi en tyytyisi perustamaan poikkihallinnollista Esineiden internet –ohjelmaa, kuten hallitusohjelmassa luvataan, vaan kutsuisin sitä Radikaalit teknologiat –ohjelmaksi.

Myös myData löytyy ohjelmasta: ” Vahvistetaan kansalaisten oikeutta valvoa ja päättää itseään koskevien tietojen käytöstä.”

Jopa digitaalinen käytettävyys mainitaan: ”Autetaan niitä kansalaisia, jotka eivät ole tottuneet tai jotka eivät kykene käyttämään digitaalisia palveluita.” Tosin auttamisen asemesta painottaisin digitaalisten palveluiden käytettävyyttä, jolloin apua ei tarvittaisi niin paljon. Kannattaa muistaa, että meillä kaikilla on vain TAB eli Temporarily Able Body. Ennemmin tai myöhemmin me kaikki tarvitsemme joko apua tai esteettömiä palveluita.

Myös julkishallinnon sisäisen toiminnan digitalisaatioon kiinnitetään huomiota ” Hallinnon sisäiset prosessit digitalisoidaan ja entiset prosessit puretaan.” Valitettavasti ohjelmassa ei kuitenkaan mainita päätöksenteon pohjana olevan tiedon laadun kuten ajantasaisuuden, saatavuuden, yhtenäisyyden ja metadatan täsmällisyyden turvaamista. Esimerkiksi talouspolitiikka pohjautuu raportoinnin hitauden vuoksi vanhentuneisiin tietoihin, koska tietoja ei kerätä sähköisesti.

Digitalisaatio ei jää hallitusohjelmassa yleiselle tasolle, vaan sitä painotetaan myös sosiaali- ja terveyspalveluiden ja koulutuspalveluiden kehittämisen välineenä. Esimerkiksi: ”Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät yhtenäistetään järjestämisvastuussa olevilla alueilla ja kokonaisarkkitehtuuria kehitetään ja sen toteutumista valvotaan kansallisella tasolla, kansallisen palveluväylän yhteentoimivuuden varmistamiseksi.” Hintalappua projektille en valitettavasti löytänyt. Toisaalta, jos tämä tavoite onnistutaan toteuttamaan, se maksaa itsensä nopeasti takaisin. Jos.

Vastaavasti koulupuolella hallituskauden kärkihankkeisiin kuuluu mm. ”Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin; Päivitetään perusopetuksen oppimistapoja ja -ympäristöjä kehityksen haasteita vastaaviksi sekä painotetaan tulevaisuuden taitopohjaa; Uudistetaan pedagogiikkaa; Toteutetaan opettaja- ja täydennyskoulutuksen kehittämisohjelmat.” Toivottavasti kaikelle tälle välttämättömälle löytyy rahoitus.

Eli Sipilän hallituksen ohjelmassa on liikenteen ja viestinnän ja digitalisaation näkökulmasta paljon hyvää, mutta myös huolestuttavia kirjauksia. Erityisesti vanhakantainen näkökanta liikenteen tulevaisuuteen arveluttaa.

 

Tagged with: , , ,
One comment on “Debug hallitusohjelma.sss
  1. Marjukka Nyberg says:

    Hyvä Jyrki!
    Tehdään yhdessä työtä järkevän tiedolla johtamisen puolesta.
    Terveisin
    Marjukka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.