Tulevaisuus on monikko

Poliittiset ja taloudelliset päätökset muokkaavat tulevaisuutta, mutta silti tulevaisuutta on mahdotonta ennustaa.

Tulevaisuudentutkimus on käännösvirhe. Esikuvassa futures studies, tulevaisuuksien tutkimus, tulevaisuus on monikko. Useita erilaisia tulevaisuuksia ennakoidaan ja niiden todennäköisyyksiä arvioidaan.

Jotkut tulevaisuuteen vaikuttavat ilmiöt, kuten ilmaston lämpeneminen ja Suomen väestörakenteen vanheneminen, ovat hyvin todennäköisiä. Toiset taas ovat epävarmempia, kuten sähkön kysynnän ja hinnan kehitys. Jotkut ilmiöt ovat niin yllättäviä, että niitä kutsutaan mustiksi joutseniksi. Esimerkiksi HI-virus ja AIDS muuttivat radikaalisti maailmaa.

Poliitikoilla ja päättäjillä on oltava jonkinlainen käsitys tulevaisuudesta, jotta he osaavat ottaa sen huomioon päätöksissään. Nyt valittava eduskunta joutuu vastaamaan neljään megatrendiin, Suomen ja maailman rakenteita muuttavaan murrokseen:

  • Ihmiskunnan ikärakenne muuttuu. Teollisuusmaat harmaantuvat, ja suuret ikäluokat nousevat kehittyvissä maissa työelämään.
  • Ympäristökustannukset nousevat. Uusiutumattomat luonnonvarat hupenevat ja päästöjen vähentämisen ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen hinta nousee.
  • Globalisaatio syvenee. Kiina ja Aasia palaavat maailman talouden ja kulttuurin keskipisteiksi.
  • Digitalisaatio kiihtyy. Esineiden internet, tekoälyt ja robotit arkipäiväistyvät.

Kaikki tämä on ollut tiedossa jo pitkään, mutta demokratia ei kannusta katsomaan seuraavia vaaleja kauemmas. Miksi investoida hankkeisiin, joiden vaikutuksista vasta seuraava tai sitä seuraava hallitus saa kunnian?

Myös epätodennäköisiin ja yllättäviin tulevaisuuksiin on syytä varautua, jos niiden seuraukset ovat vakavia. Aurinkokuntamme asteroideja kartoitetaan miljardeilla euroilla, vaikka viimeisin vakava törmäys maahan tapahtui Tunguskassa Siperiassa vuonna 1908. Räjähdys tuhosi kymmenen kertaa Helsingin kokoisen alueen.

Tulevaisuudentutkimus haastaa poliittisen kulttuurin. Ehdokas ei saa vaikuttaa vaaliteltalla epävarmalta, vaikka on mahdotonta tietää, mitä vaalikauden kuluessa tapahtuu. Esimerkiksi Kataisen hallituksen vuoden 2011 hallitusohjelma on neljä vuotta myöhemmin täysin vanhentunut.

Kuka olisi vain neljä vuotta sitten uskonut panssarivaunujen piirtävän Euroopan rajoja vuonna 2015? Entä mobiilimaksamisen olevan arkea – Afrikassa? Kuka olisi uskonut muun euroalueen nousevan lamasta mutta talouskuri-Suomen painuvan taantumaan? Kuka olisi uskonut, että Suomen kouluissa käytetään vähemmän tietotekniikkaa kuin missään muussa Euroopan maassa?

Silti kaikkiin näihin haasteisiin olisi pitänyt kyetä vastaamaan.

Äänestäjän ei kannata tuijottaa ehdokkaiden vaalilupauksia ja puolueiden vaaliohjelmia. Muuttuvassa maailmassa niitä nimittäin joudutaan muuttamaan. Epävarmoina aikoina tärkeintä on luottamus siihen, että ehdokas ja puolue vastaavat rohkeasti vaalikauden aikana nouseviin haasteisiin ja puolustavat valinnoillaan äänestäjälle tärkeitä arvoja.

(Julkaistu Tieteen ja teknologian vihreiden eli Viitteen vaalilehdessä)

Tagged with:
0 comments on “Tulevaisuus on monikko
1 Pings/Trackbacks for "Tulevaisuus on monikko"
  1. […] käynnissä olevista megatrendeistä ihmisten arkeen vaikuttaa digitalisaatio, tieto- ja viestintätekniikan kehitys. Tietokoneiden […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.