Katoavien videoiden arvioitus

Saavutettavuus on tasa-arvoisen tietoyhteiskunnan perusperiaatteita. Sähköisten palveluiden, sisältöjen ja vaikutuskanavien on oltava mahdollisimman monen käytettävissä myös silloin, kun esimerkiksi sairaus tai vamma haittaavat niiden käyttöä.

Joskus hyvä periaate kuitenkin kääntyy itseään vastaan. Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta velvoittaa viranomaisia ja julkisoikeudellisia laitoksia tekemään verkkopalveluistaan W3C.n WCAG 2.1:n (Web Content Accessibility Guidelines) A- ja AA-tason kriteerien mukaisia. Erinomainen periaate, jonka soisin laajenevan myös keskeisiin yksityisiin palveluihin kuten verkkopankkeihin ja lippuautomaatteihin.

Verkossa julkaistavilta videoilta saatavuuskriteerit edellyttävät tekstitystä, jotta myös kuulovammaiset pystyvät niitä katsomaan. Viranomaisten on tekstitettävä videonsa 14 päivän kuluessa niiden julkaisemisesta. Tämäkin on erinomainen periaate, kun on kyse videoista, joilla esitellään esimerkiksi kuntaa työnantajana tai neuvotaan sähköistä asiointia tai jätteiden lajittelua. 

Valitettavasti tekstitysvelvoite koskee myös kunnanvaltuustojen kokousten videotallenteita. Jos niitä ei tekstitetä, ne on poistettava verkosta 14 päivän kuluessa julkaisusta.

Viisikin tuntia kestävien kunnanvaltuustojen kokousten tekstittäminen tulisi kunnille kalliiksi. Käytännössä ne joutuvat poistamaan vanhat kokoustallenteet verkosta, jotta eivät rikkoisi lakia. Kunnallisen päätöksenteon läpinäkyvyys ja avoimuus siis heikkenee, vaikka lain tavoite on päinvastainen.

Automaattinen puheentunnistus ei ole valitettavasti vielä niin pitkällä, että kokoustallenteet voitaisiin tekstittää automaattisesti. Siihen asti lakiin tarvitaan poikkeus, jotta myös vanhoja valtuustojen kokouksia voi edelleen katsoa verkossa. Nyt hyvä kehitys kunnallisen päätöksenteon avoimuuden parantamiseksi uhkaa keskeytyä.   

Tagged with: , ,
2 comments on “Katoavien videoiden arvioitus
  1. Miia says:

    Muuhun nyt kantaa ottamatta laki ei sentään vaadi poistamaan vanhoja videoita. 23.9.2020 lähtien julkaistavien videoiden pitäisi kyllä olla tekstitettyjä, mutta taannehtivasti ei tarvitse alkaa tekstityshommiin 🙂

  2. Tapani Ronni says:

    Applen OSX:n uusi versio sisältää varsin hyvän puheentunnistusohjelman suomelle. Olin positiivisesti yllättynyt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.