Talousarvio ryhmäpuhe 4.12.2019

APJ, Hyvät valtuutetut

Aivan ensiksi tahdon osaltani myös kiittää talousarvioneuvottelijoita hyvästä, kunnioittavasti neuvotteluilmapiiristä, valmiudesta sekä pitää kiinni oman ryhmän ydintavoitteista että joustaa, jotta myös muiden ryhmien ydintavoitteet saatiin talousarviosopimukseen. Erityisesti haluan kiittää neuvotteluita vetänyttä Markku Sistosta, joka onnistui pitämään kokonaisuuden hallinnassa ja neuvottelut aikataulussa.

APJ

Vaikka politiikassa korostuvat julkisuudessa erimielisyydet, talousarvioneuvotteluissa nousi esiin myös yhteisiä tavoitteita, jotka löytyivät useiden valtuustoryhmien esityksistä. Esimerkiksi nuorten mielenterveyspalveluita ja jalkautuvaa nuorisotyötä pidetään selvästi tärkeinä yli puoluerajojen. Niiden saatavuuden parantamiseen neuvotelluista lisämäärärahoista ei mikään ryhmä voi yksin ottaa kunniaa.

Itse asiassa nuorten matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut todennäköisesti maksavat itsensä takaisin myös taloudellisesti. Kun Turussa palkattiin kouluterveydenhoitoon 10 psykiatrista sairaanhoitajaa, nuorten lähetteet psykiatriseen erikoissairaanhiotoon vähenivät 30 prosenttia.

Kun myös perhesosiaalityöhön saatiin riitelemättä lisää voimavaroja, voin todeta espoolaisten poliitikkojen olevan mainettaan parempia, ihan puolueesta riippumatta.

APJ

Erityisen tyytyväisiä me Vihreät olemme siihen, että peruskoulujen ja lukioiden tuntiresurssit pystyttiin pitämään lähes ennallaan, ja myös avustajaresurssien taso säilyi. Kaupunginjohtajan esityksessä kaikkiin esitettiin suuria leikkauksia.

Moni lapsiperhe on muuttanut Espooseen nimenomaan hyvien koulujen vuoksi. Moni olisi kokenut itsensä petetyksi, jos olisimme nyt leikanneet opetuksen resursseja.

Aivan kaikkia koulutusleikkauksia emme valitettavasti pystyneet perumaan, siihen ei kaupungin taloustilanne antanut mahdollisuutta. Mikäli valtuusto olisi hyväksynyt Vihreiden esittämän maltillisen veronkorotuksen, se olisi riittänyt perumaan kaikki koulutusleikkaukset ja vielä olisi jäänyt rahaa myös velanoton vähentämiseen. Se, se olisi ollut vastuullista taloudenpitoa.

APJ

Talousarviosovun radikaaleimmat muutokset löytyvät investointiohjelmasta, jossa asfalttia korvattiin kouluilla. Kukaan ei kiistä liikenneinfran tärkeyttä, mutta kun resursseja on rajallisesti, on tehtävä arvovalintoja.

Budjettisovussa lykättiin Hagalundinkallion tunnelin rakentamista, ja aikaistettiin Jupperin koulun ja Leppävaaran lukion rakentamista viidellä vuodella ja päätettiin rakentaa Espoonlahteen ja Espoon keskukseen uudet päiväkodit. 

Lapsi- ja oppilasmäärän nopean kasvun vuoksi nämä muutokset ovat välttämättömiä, eivätkä edes riitä. Esimerkiksi Espoon keskuksen päiväkodin aikataulua joudutaan todennäköisesti vielä aikaistamaan, koska muuten suuri joukko lapsia jää vuonna 2023 ilman päivähoitoa ja varhaiskasvatusta.

APJ

Toki tuleville vuosillekin jäi tekemistä, Vihreiden tavoitteita, jotka eivät tällä kertaa mahtuneet talouarviosopuun. 

Vihreiden osalta eniten jäi tekemistä pyöräilyn liikenneosuuden kasvattamisessa. Espoon pyöräilyn edistämisohjelman tavoitteena on nostaa pyöräilyn liikenneosuus nykyisestä yhdeksästä prosentista 15 prosenttiin. Se edellyttää pyörätieverkon kehittämistä kokonaisuutena ja pyöräteiden ja kevyen liikenteen väylien talvikunnossapidon parantamista. Siihen ei vielä tällä kertaa löytynyt määrärahoja.

Erityisen noloa Espoolle on keskeisten pyöräilyreittien suolaharjauksen loppuminen vuoden vaihteessa. Sen jälkeen kallis kone seisoo käyttämättömänä, koska hankerahoitus päättyy. Ehkä sitä voi käyttää pelkkään harjaukseen, kunhan ei käytä suolaa. Tai toisinpäin.

APJ

Tässä budjettisovussa on paljon hyvää … ja paljon puutteita. Enemmän kuitenkin hyvää, siksi Vihreät kannattavat neuvottelutuloksen hyväksymistä Espoon ensi vuoden talousarvioksi.

Lopuksi teen seuraavan toivomusesityksen: Valtuusto toivoo, että Espoon pyörätieverkkoa suunnitellaan ja toteutetaan kokonaisuutena erillisten pätkien asemesta. 

Tagged with: ,
0 comments on “Talousarvio ryhmäpuhe 4.12.2019
1 Pings/Trackbacks for "Talousarvio ryhmäpuhe 4.12.2019"
  1. […] itse Vihreiden ryhmäpuheenvuoron, jossa kerroin nuorisopsykiatrian ja perhepalveluiden lisäresurssien olleen kaikkien yhteisiä […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.